Tuyển đơn vị thực hiện chương trình đào tạo ATVSLD cho Doanh nghiệp trong chuỗi tôm Hỗ trợ xây dựng năng lực và kiến thức về ATVSLĐ, cải thiện môi trường lao động tại nơi làm việc

I. Giới thiệu chung: Trong nhiều năm qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọngtrong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới. Hàng nămngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuấtkhẩu thủy sản.  Việt Nam đã

  • Sự kiện
  • Đào tạo