[vccitranslate]

Thông tin liên hệ

PHÒNG PHÁP CHẾ

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI HCM)

Lầu 1, Tòa nhà VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 028-3932 6498/3932 2806

Email: co@vcci-hcm.org.vn

Xử lý vướng mắc, phản ánh, góp ý trong quá trình làm thủ tục cấp C/O:

– Tổ cấp C/O tại Tp. HCM:

Điện thoại: 028-3232 5176

Email: co@vcci-hcm.org.vn

– Điểm cấp C/O tại Bình Dương:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Nguyễn Văn Đức

Mobile: 090 949 7155

Email: nvduc1980@gmail.com

– Tổ cấp C/O tại Đồng Nai:

Phó trưởng phòng Pháp chế: Ông Bùi Mạnh Hùng

Mobile: 087 789 2442

Email:hungbui@vcci-hcm.org.vn

– Hướng dẫn khai hồ sơ thương nhân, chữ ký số và IT; giải đáp về REX:

+ Tổ cấp C/O tại Tp.HCM, điện thoại: 028-3932 6498/3932 2806

+ Tổ cấp C/O tại Bình Dương, điện thoại: 0274-380 0048

+ Tổ cấp C/O tại Đồng Nai, điện thoại: 0251-383 1383

– Tiếp thu, giải quyết phản ánh, khiếu nại, góp ý:

Trưởng phòng Pháp chế: Ông Vũ Xuân Hưng

Điện thoại: 028-3932 6929 hoặc Mobile: 0909 170 171 (Đường dây nóng)

Email: vuxuanhung@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo