[vccitranslate]

Tình hình kinh tế – xã hội Quý 1 năm 2024

Số liệu kinh tế – xã hội Việt Nam Quý 1/2024 cho thấy nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ. Khu vực dịch vụ đóng góp trên 52% GDP Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1-2024

  • Sự kiện
  • Đào tạo