[vccitranslate]

Dịch vụ cung cấp

  Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, giao lưu thương mại, hội chợ, triển lãm

  Đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

  Khảo sát thị trường nước ngoài

  Cho thuê văn phòng, hội trường

 Quảng cáo, truyền thông

  Tư vấn về pháp lý, quan hệ lao động, môi trường kinh doanh

  Cấp C/O và xác nhận các chứng từ thương mại

  Cung cấp thông tin thị trường và hồ sơ doanh nghiệp

  Thu xếp visa nhập cảnh

 Biên phiên dịch

  • Sự kiện
  • Đào tạo