[vccitranslate]
Diễn đàn quốc tế về Giáo dục nghề nghiệp | 24/10/2023

Diễn đàn quốc tế về Giáo dục nghề nghiệp

Vào ngày 24/10 vừa qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc tế về GDNN với chủ đề “Phát triển kỹ năng nhân lực ngành Logistics và

  • Sự kiện
  • Đào tạo