Hội nghị LEADS 2022

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Tp.HCM (VCCI HCM) trân trọng thông báo Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) sẽ tổ chức Hội Nghị LEADS 2022 (Lãnh đạo, Suất xắc,

  • Sự kiện
  • Đào tạo