Khai trương KOCHAM CENTER tại quận 7, TP.HCM

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và Nam Việt Nam (KOCHAM) đã tổ chức lễ khai trương ‘KOCHAM CENTER’ tại tầng 10, Cobi Tower 1, số 5 Hoàng

  • Sự kiện
  • Đào tạo