Hội thảo tổng kết Chương trình Bảo tồn nước ngành Dệt May – Định hướng mở rộng sang ngành thủy sản và nông nghiệp tại lưu vực sông Mê Kông

Tìm kiếm sự kiện