Sự kiện

06 Tháng 12

Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 20 về máy móc chế biến gỗ tại khu Thuận Đức –...

06/12/2019 08:00 AM - 09/12/2019 04:30 PM

Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

04 Tháng 12

Triển lãm quốc tế công nghệ làm vườn và cảnh quan

04/12/2019 08:00 AM - 07/12/2019 04:30 PM

Trung tâm Triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM

01 Tháng 12

Triển lãm & Giao lưu Thương mại CAPINDIA 2019 tại Ấn Độ

01/12/2019 08:00 AM - 05/12/2019 04:30 PM

Thành phố Mumbai - Ấn Độ

16 Tháng 11

Hội chợ triển lãm mì gạo thế giới lần thứ nhất tại Quảng Tây, Trung Quốc

16/11/2019 08:00 AM - 18/11/2019 04:30 PM

TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

05 Tháng 11

Hội chợ hàng nhập khẩu quốc tế lần thứ 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc – CIIE

05/11/2019 08:00 AM - 10/11/2019 04:30 PM

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia, TP. Thượng Hải

04 Tháng 11

Chương trình tham dự hội chợ A+A 2019 tại CHLB Đức

04/11/2019 08:30 AM - 10/11/2019 04:30 PM

TP. Dusseldorf, CHLB Đức.

09 Tháng 11

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hàn Quốc tại Quảng Nam

09/11/2019 (08:30 AM - 04:30 PM)

tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

07 Tháng 11

Diễn đàn thương mại Mekong – Lan thương 2019: Tạo thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh trong lĩnh...

07/11/2019 (08:30 AM - 04:30 PM)

K/S Saigon Grand, Số 8 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM.

15 Tháng 10
21 Tháng 10

Triển lãm Chuyển đổi Công nghiệp châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore

21/10/2019 08:00 AM - 25/10/2019 04:30 PM

Trung tâm Triển lãm Singapore Expo, Singapore