[vccitranslate]
Hội thảo về trung hòa carbon

Hội thảo về trung hòa carbon

VCCI-HCM xin trân trọng thông báo Công ty TNHH Thương mại Yuasa Việt Nam sẽ tổ chức: HỘI THẢO VỀ TRUNG HÒA CARBON Hội thảo sẽ đề cập đến nền tảng và các xu hướng mới của trung hòa Carbon,

  • Sự kiện
  • Đào tạo