Ba thập kỷ Keppel Land lớn mạnh cùng Việt Nam

Năm 2022, Keppel Land kỷ niệm 30 năm phát triển tại Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, Keppel Land đã phát triển và trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn mạnh nhất, đóng góp cho

Hội nghị LEADS 2022

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Tp.HCM (VCCI HCM) trân trọng thông báo Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) sẽ tổ chức Hội Nghị LEADS 2022 (Lãnh đạo, Suất xắc,

  • Sự kiện
  • Đào tạo