[vccitranslate]

CHI NHÁNH VCCI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
+84 28 3932 6598
+84 28 3932 5472
info@vcci-hcm.org.vn

CHI NHÁNH VCCI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
+84 28 3932 6598
+84 28 3932 5472
info@vcci-hcm.org.vn

LIÊN HỆ

Các mục (*) là bắt buộc

THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ


THÔNG TIN CÔNG TY