Đào tạo

21 Tháng 01

Khóa tập huấn hiểu và vận dụng hiệu quả lợi thế ưu đãi thuế quan và vượt qua hàng rào...

21/01/2021 (08:30 AM - 09:30 PM)

Hội trường Lầu 10, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

20 Tháng 01

Khóa đào tạo Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

20/01/2021 08:30 AM - 21/01/2021 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

19 Tháng 12

Khóa tập huấn Chính sách thuế năm 2020 và giải đáp các vướng mắc

19/12/2020 (08:30 AM - 05:00 PM)

Hội trường lầu 3, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp. HCM.

16 Tháng 12

Khóa đào tạo Quản trị và dẫn dắt sự thay đổi

16/12/2020 08:30 AM - 17/12/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM