Đào tạo

07 Tháng 07

KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP”

07/07/2022 08:00 AM - 08/07/2022 04:30 PM

Hội trường lầu 4, Tòa nhà VCCI - HCM

29 Tháng 06

KHÓA ĐÀO TẠO “LẬP KẾ HOẠCH – ĐIỀU HÀNH – GIÁM SÁT SẢN XUẤT”

29/06/2022 08:30 AM - 30/06/2022 04:30 PM

Phòng học Lầu 4, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

14 Tháng 06

Khóa đào tạo “Pháp luật lao động về tiền lương – cập nhật những quy định mới và giải quyết...

14/06/2022 08:30 AM - 15/06/2022 04:30 PM

Hội trường lầu 10, VCCIHCM – 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM