Đào tạo

22 Tháng 04

22/04/2021 08:30 AM - 23/04/2021 04:30 PM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

15 Tháng 04

Khoá đào tạo : Năng lực quản trị tạo hiệu quả vượt trội

15/04/2021 08:30 AM - 16/04/2021 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

16 Tháng 04

Khoá tập huấn Những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020 – Hướng dẫn và lưu ý cho...

16/04/2021 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM

10 Tháng 04

Khoá tập huấn hướng dẫn cách áp mã số HS code cho hàng hoá xnk, quy tắc phân tích, phân...

10/04/2021 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM