Đào tạo

18 Tháng 01

Kế hoạch đào tạo năm 2020 dành cho Doanh nghiệp của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV

18/01/2020 08:30 AM - 31/12/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

17 Tháng 07

Khóa đào tạo Giám đốc điều hành – CEO 2020

17/07/2020 08:30 AM - 30/11/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

31 Tháng 08

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức khóa 29

31/08/2020 08:30 AM - 25/09/2020 04:30 PM

Trung tâm đào tạo Commit, TP Berlin, CHLB Đức

31 Tháng 07

Khóa đào tạo Lập, thẩm định & phân tích tài chính dự án

31/07/2020 08:30 AM - 01/08/2020 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM