Đào tạo

19 Tháng 05

Khoá đào tạo: Giám đốc tài chính thực chiến – Chief Financial Officer (CFO)

19/05/2021 08:00 PM - 18/06/2021 09:30 PM

Trực tuyến qua Google Meet

17 Tháng 06

Khoá đào tạo : ” Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp”

17/06/2021 08:30 AM - 18/06/2021 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM

20 Tháng 05

Khoá đào tạo Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

20/05/2021 08:30 AM - 21/05/2021 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

08 Tháng 05

Khóa tập huấn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Vấn đề và triển vọng trong...

08/05/2021 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh