Đào tạo


Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175
27 Tháng 12

Khóa huấn luyện tăng tốc xuất khẩu Runway acceleration bootcamp

27/12/2021 07:00 PM - 29/12/2021 09:00 PM

Trực tuyến

25 Tháng 12

Khóa đào tạo: Phát triển năng lực kinh doanh tạo hiệu quả vượt trội

25/12/2021 (08:30 AM - 04:30 PM)

Trực tuyến qua Google Meet

30 Tháng 11

Khóa tập huấn Quản lý và thu hồi công nợ sau mùa dịch

30/11/2021 (08:30 AM - 05:30 PM)

Trực tuyến

26 Tháng 11

Khóa đào tạo Thanh toán Quốc tế chuyên sâu

26/11/2021 (08:30 AM - 12:00 PM)

Trực tuyến