[vccitranslate]

Công bố kết quả DDCI tỉnh Đồng Nai năm 2023

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai triển khai hoạt động đánh giá năng lực cạnh tranh cấp SBN và Địa phương. Đây cũng là năm tỉnh Đồng Nai triển khai Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 06/01/2023 của

CONNECTIONS 2024 – 2025 đã sẵn sàng nhận quảng cáo

Trong hành trình 12 năm thực hiện, ấn phẩm Danh bạ Hội viên CONNECTIONS do Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) phát hành ngày càng nhận được sự quan tâm và đánh

  • Sự kiện
  • Đào tạo