VCCI – “điểm tựa” cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong suốt quá trình hoạt động, VCCI đã làm rất tốt vai trò của mình. VCCI trở thành “điểm tựa” cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Trương Văn Cẩm, Ủy viên Ban Chấp hành VCCI, Phó Chủ tịch kiêm Tổng

  • Sự kiện
  • Đào tạo