[vccitranslate]

Biểu mẫu C/O và cách khai

1. Đăng ký hồ sơ thương nhân:

Đăng ký Hồ sơ thương nhân (áp dụng đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu hoặc bổ sung khi có thay đổi thông tin của thương nhân hoặc cập nhận 2 năm/lần theo quy định).

2. Biểu mẫu về C/O:

 • Đơn đề nghị cấp C/O;
 • C/O mẫu A (C/O ưu đãi thuế quan phổ cấp (GSP) theo quy định cảu nước nhập khẩu);
 • C/O mẫu B (C/O không ưu đãi theo quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 3/4/2018);
 • C/O mẫu ICO (Cấp cho hàng cà phê theo quy định của Tổ chức Cà phê Quốc tế);
 • C/O mẫu Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ – Tương đương C/O mẫu B);
 • C/O mẫu DA59 (Nam Phi – Tương đương C/O mẫu B);
 • C/O mẫu Peru (Peru – Tương đương C/O mẫu B);
 • Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM);
 • Mẫu các bảng kê khai nguyên vật sử dụng trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi đề nghị cấp C/O.
 • Mẫu đơn đề nghị xét giảm chứng từ nguyên vật liệu trong hồ sơ đề nghị cấp C/O.
 • Mẫu đơn đề nghị cấp mã số REX

3. Mẫu khác:

 • Mẫu GCN (Giấy chứng nhận cho hàng hóa không đáp ứng quy định về xuất xứ);
 • Mẫu đề nghị thay đổi nơi cấp C/O.
 • Sự kiện
 • Đào tạo