Hội Nghị: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trong bối cảnh mới – Giao ban Hiệp hội và Doanh nghiệp khu vực phía Nam”

Để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những kiến nghị từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từng bước hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập và tìm kiếm cơ hôi từ các hiệp định thương mại thế hệ mới cho doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội Nghị: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trong bối cảnh mới – Giao ban Hiệp hội và Doanh nghiệp khu vực phía Nam”

  • Thời gian: Ngày 23/09/2015 (08:00 – 12:00)
  • Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3

Bên cạnh tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của các hiệp hội khu vực phía Nam những tháng đầu năm 2015, Hội nghị sẽ là dịp để các Hiệp hội, Doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về tình hình kinh tế, doanh nghiệp, về những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng chương trình phối hợp hành động để hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp hội nhập thành công.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên & Đào tạo, VCCI-HCM  
ĐT: 08.3932 5149; Fax: 3932 5472
C. Thúy – DĐ: 0903 909 756; Email: luuthanhthuy72@yahoo.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo