[vccitranslate]

DNTN DỆT MAY & THƯƠNG MẠI CẢI TIẾN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TẤT CHIÊU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Dệt, may mặc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 1/5, Thôn Van Hạnh, P. Trung Mỹ Tây, Hóc môn, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3718 2580

Fax : (84-28) 3718 4979

Email :

Website :