[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VIẾT CỬU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận chuyển hàng hóa hội chợ – triển lãm, đường biển, đường hàng không, các dịch vụ tiếp vận, tư vấn thương mại.