[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG THỊ UYÊN LINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Phân phối hàng nông sản các loại. Thương mại.

Thông tin liên hệ