[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN BÌNH TRỌNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Thông tin liên hệ