[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH BÁ HẢI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận hàng hóa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 26, Đường Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3948 1850

Fax : (84-28) 3948 1851

Email : info@gsa.com.vn

Website : www.gsa.com.vn