[vccitranslate]

Xây dựng thương hiệu – nền tảng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu mạnh cho DNNVV Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề cấp thiết hiện nay. Thương hiệu đã trở thành tài sản vô hình giúp nhiều doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, đối với một bộ phận doanh nghiệp của Việt Nam, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu còn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt trong chiến lược dài hạn.

Nhằm giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp định hướng được con đường phát triển, tạo dựng được thương hiệu riêng, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam – VPĐD Miền Nam tổ chức hội thảo:

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU – NỀN TẢNG ĐỂ TẠO DỰNG LỢI THẾ
CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MẠNH CHO DNNVV VIỆT NAM

 • Thời gian: Ngày 16/08/2017 (8:00 – 11:30)
 • Địa điểm: Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
 • Chương trình: Tham khảo file đính kèm
 • Diễn giả:
  – Th.S Nguyễn Thị Mỹ Châu, chuyên gia tư vấn về Quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ SME phát triển
  – Th.S Luật sư Lê Thị Thủy, Giám đốc điều hành Lawlink Việt Nam
 • Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà quản lý và cán bộ phụ trách bộ phận kinh doanh, chiến lược và các bộ phận liên quan của doanh nghiệp.
 • Chi phí: Miễn phí (Chí phí đã được ngân sách và đối tác hỗ trợ)
  ( Vì số lượng giới hạn 60 người nên ưu tiên những doanh nghiệp đăng ký sớm và đối tượng tham dự là các nữ lãnh đạo)

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng gửi đăng ký về:
Hội đồng doanh nhân nữ, VCCI-HCM
ĐT: 028 3932 5167/ 3932 6598 – Fax: 028 39325472
C. Hiền – Email: hien.tran@vcci-hcm.org.vn

 • Sự kiện
 • Đào tạo