[vccitranslate]

Hội thảo trực tuyến Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid – 19

 

Làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống thể chất và tinh thần của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Dưới góc độ kinh tế và lao động, tác động nặng nề của đại dịch lên đời sống tinh thần của người lao động được nhận thấy là một trong những vấn đề đáng lo ngại và có thể để lại nhiều hệ lụy lâu dài không chỉ đối với bản thân người lao động mà còn tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Trong bối cảnh đó, câu hỏi “Người sử dụng lao động có thể làm gì để hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tâm thần và bảo vệ người lao động của mình” được đề cập trong nhiều cuộc trao đổi giữa các doanh nghiệp và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nhằm chia sẻ với các doanh nghiệp một số thông tin liên quan đến các nguy cơ về sức khỏe tâm thần của người lao động, các gợi ý cho việc xây dựng chiến lược dài hạn và kế hoạch can thiệp ngắn hạn giúp doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn cho người lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) với sự hỗ trợ từ Chương trình BWV sẽ tổ chức

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID – 19

  • Thời gian : 13:30 – 16:00, ngày 10/09/2021 (Thứ Sáu)
  • Hình thức : Trực tuyến qua phần mềm ZOOM
  • Diễn giả : Các chuyên gia tâm lý và lao động
  • Link đăng ký tham dự: tại đây

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ: 
Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 1205 – Fax: 028. 3932 5472 – Email: bea@vcci-hcm.org.vn
C. Thảo – DĐ: 0906 821 203 ; C. Hương – DĐ: 0935 001858

  • Sự kiện
  • Đào tạo