[vccitranslate]

Hội thảo Đánh giá sơ bộ Dự án tạo thuận lợi thương mại

Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm thứ hai 2019-2020, Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ (Dự án TFP) sẽ tiến hành khảo sát đánh giá tình hình tạo thuận lợi thương mại hiện tại ở các tỉnh đã được chọn lựa tham gia thực hiện dự án (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh). Các hoạt động tạo thuận lợi thương mại tại địa phương sẽ chú trọng vào những nội dung như đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành; áp dụng quản lý rủi ro; thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống một cửa quốc gia; phối hợp quản lý biên giới; và hợp tác Hải quan doanh nghiệp.

Mục đích của chuyến khảo sát, nhằm cập nhập thông tin phục vụ cho việc phân tích đánh giá tình hình tạo thuận lợi thương mại tại địa phương, liên quan đến các nội dung nêu trên, qua đó xác định những nhu cầu, lĩnh vực cần cải thiện, cũng như yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của địa phương trong phạm vi của dự án TFP đã được thống nhất với TCHQ, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Dự án TFP, tổ chức buổi họp và làm việc:

ĐÁNH GIÁ SỢ BỘ DỰ ÁN TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI

  • Thời gian: Thứ Ba,  ngày 26/11/2019 (14:00-16:00).
  • Địa điểm: Hội trường Lầu 4, VCCI – HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM.
Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 25/11/2019
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 6498/ 3932 5989 – Fax: 028. 3932 5472
A. Linh – DĐ: 091 908 3777; Email: nguyenlinh@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo