Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chỉnh qua Cơ chế một cửa quốc gia

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo công bố:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

  • Thời gian: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 (8:30 – 11:30)
  • Địa điểm: Phòng King Hall, KS. Kim Đô Sài Gòn,  133 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Chính thức đi vào hoạt động tháng 11/2014, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã chính thức vận hành được gần 06 năm và được coi là ví dụ điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (ủy ban 1899), lần đầu tiên VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID tiến hành Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia. Trong khuôn khổ cuộc khảo sát, 12 thủ tục hành chính có tần suất thực hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 05 Bộ, ngành đã được lựa chọn để đánh giá. Kết quả phản hồi từ hơn 3000 doanh nghiệp thông qua khảo sát sẽ được công bố tại Hội thảo này và được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hành động cải cách thực chất và hiệu quả hơn từ các Bộ, ngành có thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ và đăng ký : 
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM
ĐT: 028. 3932 6498/ 3932 5989 – Fax: 028. 3932 5472
C. Ánh – DĐ: 0983 202 979; Email: co@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo