Chuỗi hội thảo Xanh hóa ngành Dệt may

Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Nước ta từ nhiều thập kỷ qua. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ kỹ thuật, đội ngũ lao động nhiều kinh nghiệm có tay nghề cao, nhiều chính sách ưu đãi từ Nhà nước nên ngành dệt may đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, nâng cao giá trị hàng hóa, vừa đáp ứng tiêu dùng vừa đảm bảo xuất khẩu.

Bên cạnh những thành quả đạt được thì ngành dệt may cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, trong đó nhức nhối nhất phải kể đến vấn đề bảo vệ môi trường và xử lý nước thải. Trước yêu cầu đó, các doanh nghiệp dệt may, doanh nghiệp cung cấp hóa chất và các khu công nghiệp cần cập nhật thông tin và sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ để đưa ra các phương hướng hợp tác xử lý chất thải, nước thải và bảo vệ môi trường một cách đồng bộ và bền vững.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may, doanh nghiệp hóa chất và các BQL khu công nghiệp có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và trao đổi cụ hơn về vấn đề này, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo:

Hội thảo 01 – “Làm thế nào để DN dệt may và các KCN đồng hành phát triển bền vững”

  • Thời gian: Thứ Ba, ngày 27/10/2020 (8:30-12:00).
  • Đối tượng tham dự: các Doanh nghiệp Dệt May và BQL Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam.
  • Địa điểm: Hội trường Lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM.
  • Nội dung: vui lòng xem chương trình hội thảo đính kèm.

Hội thảo 02 – “Làm thế nào để các DN cung cấp hóa chất và các DN Dệt May đồng hành phát triển bền vững”

  • Thời gian: Thứ Tư, ngày 28/10/2020 (8:30-12:00)
  • Đối tượng tham dự: các Doanh nghiệp Dệt nhuộm và các công ty cung cấp hóa chất cho ngành dệt may tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam.
  • Địa điểm: Hội trường Lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM.
  • Nội dung: vui lòng xem chương trình hội thảo đính kèm.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm hoặc online tại https://forms.gle/RXhVTVftzPRYtCQ7A trước ngày 26/10/2020
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI-HCM
P. 404, Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM.

ĐT: 028. 3932 5170/ 0906123455; Fax: 028. 3932 5472;
A. Nguyễn Tiến Dũng; Email: ntdungvcci@gmail.com

  • Sự kiện
  • Đào tạo