[vccitranslate]

CTY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN KEPLER

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÁI HIỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh và đại lý môi giới BĐS. Marketing và phát triển BĐS. Quản lý và khai thác vận hành BĐS. Thẩm định giá tài sản.