Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC HÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, dịch vụ quản lý khu chung cư, nhà cao tầng, dịch vụ tư vấn về bất động sản…