[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NEIL ALEXANDER MACGREGOR

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Các dịch vụ liên quan đến Bất động sản bao gồm: môi giới, sàn giao dịch mua bán, quản lý và tư vấn dự án.