[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, quản lý BĐS. Dịch vụ thương mại, xây dựng công trình, buôn bán lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, máy móc.

Thông tin liên hệ