[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LIM HUA TIONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư, phát triển, xây dựng và kinh doanh bất động sản, quản lý dự án (sau đầu tư).

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 628C, Xa Lộ Hà Nội, Lầu 8, Tòa Nhà The Vista, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3519 1067

Fax : (84-28) 3519 1063

Email :

Website : www.capitaland.com