[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TỔNG CTY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX IDC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng và bất động sản.

Thông tin liên hệ