Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỲNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản, buôn bán gỗ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu số 7, P. An Phước, Q. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (84-9) 8225 0420

Fax :

Email :

Website :