[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Khu công nghiệp: Cho thuê đất và nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng xây theo yêu cầu.

Thông tin liên hệ