[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TỀ TRÍ DŨNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, khu chế xuất và khu công nghiệp. Cho thuê nhà xưởng nhà đất.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 1489, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3770 0651

Fax : (84-28) 3770 0661

Email : info@ttipc.vn

Website : www.ttipc.vn