[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG VĂN PHÚC / HUỲNH HỒNG NGỌC

Chức vụ

Chủ tịch / Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn bất động sản, kinh doanh các dự án du lịch.

Thông tin liên hệ