[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ VĂN MỴ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bất động sản, xăng dầu. Quản lý, kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn…

Thông tin liên hệ