[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ THANH NHÃ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại và kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà hàng – khách sạn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 193, Đường Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3836 7748 / 49 / 50

Fax : (84-28) 3836 7889 / 9890

Email : info@vtpinvestment.com

Website : www.vtpinvestment.com