[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THANH NHƠN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Môi giới bất động sản, kinh doanh nhà ở, dịch vụ nhà đất.

Thông tin liên hệ