[vccitranslate]

CTCP KHU CÔNG NGHIỆP & ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA III – RESCO (DARESCO)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN THANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và nhà xưởng xây sẵn.

Thông tin liên hệ