[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN ĐÌNH PHÚC

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, T. Bình Phước.

Điện thoại : (84-271) 3645 206

Fax : (84-271) 3645 204

Email : office@blip.vn

Website : www.blip.vn