[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TẠ KIM HÙNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản, du lịch.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 94-96, Đường Lê Lai, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3925 2299

Fax : (84-28) 3925 2291

Email : truc.nguyen@edenvn.com

Website : www.edenvn.com