[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Môi giới các sản phẩm đất nền nhà ở.