[vccitranslate]

CTCP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN TÔGI – CN TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VIỆT DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, tư vấn, dịch vụ bất động sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 10/11, Đường Yên Thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3847 8937 ; 38

Fax : (84-28) 3845 5375

Email : cnhcm.togi@gmail.com

Website : www.togi.vn