[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN VĂN TÔI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Xây dựng – bất động sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp Bầu Tre 2, X. Tân An Hội, H. Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3892 0587

Fax : (84-28) 3892 1008

Email : cuchiiz@cidico.com.vn

Website : www.cidico.com.vn