[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG MINH THUẬN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư, kinh doanh địa ốc, dịch vụ pháp lý nhà đất. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch, khảo sát thiết kế công trình xây dựng,…

Thông tin liên hệ