[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÂM VĂN CHỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, đầu tư và kinh doanh BĐS, môi giới BĐS, tư vấn đầu tư và nghiên cứu thị trường.

Thông tin liên hệ