[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

KWOKHAKMAN OLIVER

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch.

Thông tin liên hệ