Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ HỮU CHÁNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng các công trình công nghiệp, nông nghiệp. Các loại hình dịch vụ cho thuê lại đất, thi công xây dựng,…

Thông tin liên hệ