[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ THANH HƯNG / ĐẶNG THANH HẢI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản, thép, vật tư…

Thông tin liên hệ