Đào tạo

29 Tháng 01

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Innovative SYB 4.0

29/01/2019 08:30 AM - 28/02/2019 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3, TP. HCM

26 Tháng 12

Nghệ thuật Quản lý và Thu hồi công nợ

26/12/2018 08:30 AM - 27/12/2018 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

21 Tháng 12

Kỹ năng Tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường và Quản lý rủi ro pháp lý

21/12/2018 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

20 Tháng 12

Phát triển kinh doanh với Amazon

20/12/2018 08:00 AM - 21/12/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 3, tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh