Đào tạo

26 Tháng 12

Nghệ thuật Quản lý và Thu hồi công nợ

26/12/2018 08:30 AM - 27/12/2018 04:30 PM

Hội trường Lầu 4, Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

26 Tháng 12

Vietnam Digital 4.0

26/12/2018 (08:00 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

21 Tháng 12

Kỹ năng Tìm kiếm, khai thác thông tin thị trường và Quản lý rủi ro pháp lý

21/12/2018 (08:30 AM - 04:30 PM)

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

20 Tháng 12

Phát triển kinh doanh với Amazon

20/12/2018 08:00 AM - 21/12/2018 04:30 PM

Hội trường lầu 3, tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh