Đào tạo

05 Tháng 08

Lớp học chuyên đề “Thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến”

05/08/2010 08:00 AM

Hội trường lầu 4, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

29 Tháng 07

Tập huấn về việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường với nâng cao hiệu quả hoạt động...

29/07/2010 08:30 AM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

20 Tháng 07
15 Tháng 07

Kĩ năng nghiên cứu thị trường qua internet sử dụng các công cụ của Trung tâm Thương mại Quốc tế...

15/07/2010 08:15 AM

Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM