Đào tạo

19 Tháng 04

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CẤP TRUNG (3M)

19/04/2010 08:00 AM

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, 171 Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh

16 Tháng 04

“Xử lý hóa đơn chứng từ hợp pháp làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT. Kê khai thuế...

16/04/2010 08:00 AM

Hội trường lầu 4 VCCI HCM 171 Võ Thị Sáu, Quận 3 Tp.HCM

10 Tháng 04

“Giải đáp và hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 ”

10/04/2010 08:00 AM

Hội trường lầu 4 - VCCI HCM - 171 Võ Thị Sáu, Quận 3 TP. HCM