Đào tạo

18 Tháng 03

Khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý dành cho Nhà quản trị cấp trung và người mới được bổ nhiệm”

18/03/2010 10:54 AM

Hội trường lầu 4, VCCI – HCM, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

12 Tháng 03

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...

12/03/2010 08:00 AM

Hội trường lầu 4, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

21 Tháng 09

Lớp học “Thương mại điện tử dành cho nhà quản lý”

21/09/2009 10:22 AM

Hội trường lầu 4, VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM

16 Tháng 09

Khóa học Giám đốc hành chánh – nhân sự văn phòng kinh doanh

16/09/2009 09:48 AM

ĐC: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM.